Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

12/06/2018

Senacki Zespół Strażaków, w skład którego wchodzi Senator Margareta Budner w ramach popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego wśród młodzieży, zorganizował konkurs dla dzieci i młodzieży zatytułowany „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych.
Podczas finału konkursu w Senacie w dniu 12 czerwca 2018 r. zostały zaprezentowane wyróżnione prace, a ich autorzy otrzymali od marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii prac plastycznych pod hasłem „Strażak i ja” (dla uczniów szkół podstawowych) pierwsze miejsce zajęła praca Amelii Kani i Laury Pławeckiej, która wpłynęła do biura senatora Marka Pęka. Drugie miejsce jury przyznało Juli Raczyńskiej, za pracę zgłoszoną przez senatora Józefa Zająca, a trzecie Weronice Piątek – od senatora Mieczysława Augustyna.

Wyróżnienia otrzymali: Ksawery Gajda (senator Grażyna Sztark), Gaja Dul (senator Grzegorz Napieralski), Matylda Bukowska (senator Piotr Zientarski), Julia Januchna (senator Sławomir Rybicki), Michał Małek (senator Andrzej Kamiński), Aleksandra Tomczyk (senator Bogumiła Orzechowska), Karolina Możdzyn, Milena Graj (senator Ryszard Majer), Zuzanna Stolorz (senator Andrzej Misiołek).

W kategorii komiksy pod hasłem „Dzielnym być jak strażak i każdemu w potrzebie pomagać” (dla uczniów gimnazjum) zwyciężyła Oliwia Kałużna, która zgłosiła pracę do biura senator Margarety Budner. II miejsce przyznano Jakubowi Kaczmarkowi (biuro senatora Przemysława Błaszczyka), a III miejsce – Kinga Długa (biuro senatora Łukasza Mikołajczyka). Wyróżnienia przyznano Sandrze Stokłosie (senator Jan Libicki) i Alicji Musze (senator Krzysztof Słoń).

W kategorii prace audiowizualne pod hasłem „Na straży naszego bezpieczeństwa” (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) zwyciężył Marcin Jary, którego praca trafiła do biura senatora Macieja Łuczaka. II miejsce zdobyła praca zbiorowa autorstwa: Julii Janas, Barbary Gierut, Karoliny Kowalskiej, Kamili Wojdyły, Karoliny Długosz, Olgi Gądek i Karoliny Gajewskiej, zgłoszona do biura senator Alicji Zając. III miejsce przyznano również pracy zbiorowej, którą przygotowali: Hanna Wierzchowiecka, Martyna Michalak, Marta Łuba Anita Drgajło i Dominik Fulczyk, która trafiła do biura senatora Krystiana Probierza.

Nagrody specjalne w konkursie ufundował przez minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Zdobyli je: Kacper Witczak (kategoria komiks (biuro senatora Łuczaka), Karolina Hryc (biuro senatora Zientarskiego), Aleksandra Guzek (biuro senatora Błaszczyka) i Maja Knut (biuro senatora Rybickiego). Ponieważ prace były na wysokim poziomie wszyscy uczestnicy, którzy przeszli do ostatniego etapu, otrzymali dyplomy i upominki od Kancelarii Senatu, a także Rzecznika Praw Dziecka.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym.
2

7