Florencja. Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju

30/11/2016

Senatorowie Margareta Budner i Andrzej Wojtyła wzięli udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Spotkanie odbyło się we Florencji. Jego gospodarzem byli naukowcy z Centrum Badań UNICEF Innocenti. Spotkanie dotyczyło ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i przemocą w cyberprzestrzeni. Uczestnicy spotkania zdecydowali kontunuować otwartą debatę o ochronie dzieci przed przemocą seksualną, obowiązkowo udzielać pomocy ofiarom, a jednocześnie przezwyciężać utrzymującą się w społeczeństwie niechęć do poruszania tej kwestii.

Celem spotkania było też wytyczenie ram prawnych tak aby zmiany legislacyjne (w odniesieniu do prawa w środowisku cyfrowym) w państwach członkowskich opierały się o Konwencję Lanzarote. Członkowie posiedzenia wyrazili konieczność wprowadzenia zmian adekwatnych do problemu.

Posiedzenie odbyło się w terminie: 30 listopada 2016 roku do 1 grudnia 2016 roku.