Konferencja psychiatryczna „Zagłada chorych psychicznie – pamięć i wyzwanie”

Zdjęcie z konferencji
11/04/2017

Margareta Budner w dniu 11 kwietnia 2017 r. uczestniczyła w konferencji „Zagłada chorych psychicznie – pamięć i wyzwanie”.

Spotkanie zorganizowała Komisja Zdrowia wspólnie z Komisją Historii Psychiatrii Polskiej i Komisją Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii. Patronat nad konferencją objął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Myślą przewodnią spotkania było podjęcie konkretnych działań mających poprawić warunki leczenia chorych.