Rozstrzygniecie konkursów w powiecie tureckim

02/06/2017

5 czerwca 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów powiatowych – plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i recytatorskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównymi organizatorami i patronami poetycko-plastycznych zmagań byli Senator RP Margareta Budner i Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik.

Szesnaścioro młodych artystów, którzy wzięli udział w poniedziałkowym wydarzeniu to najlepsi z najlepszych – uczniowie wytypowani przez szkoły podczas wewnętrznych eliminacji. Przybyli do biblioteki recytatorzy musieli stanąć przed jury w składzie: Sylwia Przybylska, Ewa Pawlak i Ewelina Derucka. Każdy z uczestników przygotował dwa wiersze: jeden autorstwa ks. Jana Twardowskiego oraz utwór lokalnego poety. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja przyznała pierwszą nagrodę Natalii Krotowskiej z Gimnazjum nr 2 w Turku, drugą nagrodę Zofii Bak również z tego samego gimnazjum i trzecia nagrodę Klaudii Gardzielik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej.

W konkursie plastycznym, któremu przyświecało hasło „Moja mała ojczyzna” najlepiej oceniono pracę Jakuba Tomczyka ze Szkoły Podstawowej w Żukach oraz Oliwia Dulin z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej, drugie miejsce przypadło Cecylii Baraś ze Szkoły Podstawowej w Tokarach pierwszych i Aleksandrze Zawadzie ze Szkoły Podstawowej w Żukach, na trzecim miejscu z kolei znalazły się Gabriela Tomczak Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej o Katarzyna Bryl z Wyszyny. Jury, które obradowało w składzie: Ewa Ogrodowczyk, Grażyna Sujewicz, Izabela Krawczyk przyznało także dwa wyróżnienia, dla Mari Krawczyk ze Szkoły Podstawowej w Żukach i Sandry Spychały ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach. Wszyscy laureaci etapu powiatowego oprócz nagród rzeczowych otrzymali zaproszenie na wycieczkę do Sejmu i Senatu RP.