Pierwsze posiedzenie Senatu X kadencji

Ślubowanie
12/11/20119 Fot. Kancelaria Senatu

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – tak ślubowała Margareta Budner Senator RP Wielkopolski Wschodniej.

Pierwsze posiedzenie Senatu X kadencji otworzył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W czasie obrad senatorowie wybrali marszałka, wicemarszałków oraz sekretarzy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Fot. Kancelaria Senatu


Fot. Kancelaria Senatu