Podziękowanie za oddane głosy i okazane zaufanie

14/09/2019

Serdecznie dziękuję za każdy oddany na mnie głos.
To wielki zaszczyt reprezentować Państwa w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Margareta Budner
Senator RP