Podziękowanie za zebrane dary

11/12/2016

Szanowni Państwo,
Wszystkim ofiarodawcom pragnę serdecznie podziękować za okazaną pomoc i przekazane dary. Otworzyli Państwo swoje serca na potrzeby rodaków i tak szczodrze odpowiedzieli na apel. Dla Polaków mieszkających na Kresach gest ten jest prawdziwym przejawem łączności z Ojczyzną.
Margareta Budner
Senator RP