Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdanie z komisji
19/07/2016

19 lipca 2016 roku Margareta Budner- Senator RP była sprawozdawcą na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Komisja wnosiła o wprowadzenie 8 poprawek do ustawy.

Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki do ustawy. Na ich mocy Ustawa ta wprowadza zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 18 roku życia oraz sprzedaży takich wyrobów na odległość. Ponadto ogranicza się miejsca palenia e-papierosów oraz możliwości w zakresie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych (e-papierosy, pojemniki zapasowe). Ustawa zakazuje także wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie oraz zawierających dodatki określone w ustawie. Wprowadza się również nowe ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych.