Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia w Łęcznej

Komisja w Łęcznej
29/06/2016

29 czerwca we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej odbyło się studyjne posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia, w którym również uczestniczyła Margareta Budner. Tematem były ”Problemy leczenia oparzeń i chirurgii rekonstrukcyjnej w Polsce”.

Organizacja wyjazdowego posiedzenia została zainicjowana przez senatora Waldemara Kraskę – przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia oraz senator Margaretę Budner- lekarza WCLOiChR w Łęcznej. Gospodarzem wydarzenia był prof. Jerzy Strużyna, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej, szef WCLOiChP oraz dyr. SPZOZ w Łęcznej Krzysztof Bojarski.
W posiedzeniu udział wzięli wybitni specjaliści w dziedzinie medycyny plastycznej i rekonstrukcyjnej, m.in. profesorowie: Piotr Wójcicki, Bogusław Antoszewski, Bartłomiej Noszczyk, Henryk Witmanowski, a także Adam Maciejewski, który dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu twarzy.
Zaproszenie przyjął także Andrzej Jacyna, p.o. prezesa NFZ, Robert Kwiatkowski, prezes PFRON oraz Przemysław Czarnek i Robert Gmitruczuk – wojewoda i wicewojewoda lubelski.
Zdjęcie z komisji