Sesja w Strasburgu

29/01/2017

Senator Margareta Budner jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pracuje w Komisji Spraw Socjalnych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju (pełne członkowsto) oraz Komisji Równości i Niedyskryminacji (zastępca) oraz w Podkomisji Zdrowia Publicznego.