Wizyta w Lidzie.

Kwiaty na grobie rodziny Rotmistrza Pileckiego
09/02/2020

W dniach 8 – 9 lutego 2020 roku Senator RP Margareta Budner spotkała się z naszymi Rodakami na Białorusi.

Pani Senator RP Margareta Budner uczestniczyła w uroczystościach 80. Rocznicy I Masowej Deportacji Obywateli Polskich na Sybir oraz 25-leciu Stowarzyszenia Sybiraków i Ofiar Represji Politycznych przy Związku Polaków na Białorusi.
Na obchodach była również Pani Marszałek Senatu Maria Koc, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi z Panią Prezes Andżeliką Borys, a przede wszystkim najważniejsi goście – Sybiracy i kombatanci.

W latach 1940-1941 w czterech wielkich falach deportacyjnych, z Kresów Wschodnich w głąb Rosji i do Kazachstanu zostało deportowanych co najmniej kilkaset tysięcy Polaków oraz obywateli polskich innych narodowości. Pomimo zakończenia wojny represje na obywatelach polskich, którzy pozostali zna terenie ZSRR trwały jeszcze do lat 50. XX wieku.

Panie Margareta Budner i Maria Koc złożyły wieńce i znicze na grobach kombatantów, lotników polskich oraz rodziny Rotmistrza Pileckiego.