Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy o ochronie dzieci

06/12/2016

Senatorowie Margareta Budner i Andrzej Wojtyła wzięli udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Spotkanie odbyło się we Florencji. Jego gospodarzem byli naukowcy z Centrum Badań UNICEF Innocenti. Spotkanie dotyczyło ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i przemocą w cyberprzestrzeni. Uczestnicy spotkania zdecydowali kontunuować otwartą debatę o ochronie dzieci przed przemocą seksualną, obowiązkowo udzielać pomocy ofiarom, a jednocześnie przezwyciężać utrzymującą się w społeczeństwie niechęć do poruszania tej kwestii.

Więcej informacji:

Council of Europe Parliamentarians discuss measures against online child sexual abuse