Zgromadzeniu Narodowym w Poznaniu

15/04/2016

15 kwietnia 2016 r Senator Margareta Budner uczestniczyła w uroczystym Zgromadzeniu Narodowym w Poznaniu.

Po raz pierwszy w historii Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, odbyło się poza Warszawą. Poznań – jako symbol początku państwa – gościł około 1300 przedstawicieli najwyższych władz państwa, Konferencji Episkopatu Polski, a także parlamentów europejskich, korpusu dyplomatycznego i Polonii. Podczas posiedzenia prezydent wygłosił orędzie. Odnosił się przede wszystkim do wątków historycznych, podkreślał chrześcijańskie korzenie Polski i Europy.

„Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Udało się zbudować wspólnotę na fundamencie wiary” – mówił w Poznaniu 15 kwietnia 2016 r. podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego Prezydent RP w związku z 1050. rocznicą chrztu Polski i powstania państwa Polskiego. Obradom przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Zgromadzenie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zostało zwołane w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odczytał tekst uchwały, która została przyjęta zarówno przez Senat, jak i Sejm, w identycznym brzmieniu.